Brasschaat moet sleutelen aan budget meerjarenplanning door halvering energiedividenden

Een nieuwe manier van tariefbepaling voor elektriciteit en gas, begin dit jaar ingevoerd door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), doet de inkomsten van de Vlaamse gemeenten de komende jaren fors dalen. Een zware klap voor de gemeentelijke meerjarenplanning, ook die van Brasschaat.

De Vlaamse gemeenten zijn sinds enkele jaren de enige aandeelhouders van de distributienetbeheerders voor gas en elektriciteit (DNB’s). Die staan onder meer in voor de exploitatie, het onderhoud en de uitbreiding van het energienetwerk. De DNB’s rekenen de kosten die daarmee gepaard gaan door aan hun klanten tegen tarieven vastgelegd door de VREG. Maar sinds begin 2021 past de VREG een nieuwe manier van tariefbepaling toe die de nettarieven doet dalen. Het gevolg is dat de DNB’s minder winst maken. En minder winst betekent onvermijdelijk dat de aandeelhouders, alle Vlaamse gemeenten dus, minder geld via dividenden uitgekeerd krijgen.

Voor Brasschaat betekent dit dat ze voor de periode 2021-2025 plots een dikke 2,6 miljoen euro minder inkomsten kan inschrijven voor de realisatie van haar meerjarenplanning. Vlaanderen voorziet vanaf 2022 wel een doekje voor het bloeden met een compensatie van iets meer dan 1 miljoen euro. Het neemt niet weg dat Brasschaat het tot 2025 met 1.555.754 euro minder zal moeten doen.

De gemeente onderzoekt momenteel hoe ze dit grote inkomensverlies moet opvangen. Het belooft alvast een zeer moeilijke oefening te worden.