Brasschaatse dienst Ruimte & Wonen is toonbeeld volgens Audit Vlaanderen

De dienst Ruimte & Wonen van Brasschaat scoorde goed bij de thema-audit die Vlaanderen onlangs uitvoerde bij verschillende diensten ruimtelijke ordening en is zelfs toonbeeld voor anderen in haar werking.

Tussen juli 2020 en september 2021 voerde Audit Vlaanderen een thema-audit uit rond Omgevingsvergunningen bij 15 lokale besturen.

Elk lokaal bestuur is bevoegd voor het afleveren van bepaalde omgevingsvergunningen op zijn grondgebied. In deze thema-audit ging Audit Vlaanderen na hoe een aantal risico’s bij de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen bij een lokaal bestuur worden ingeperkt. Ook de aanpak van een aantal ondersteunende processen gelinkt aan het omgevingsvergunningenproces kwamen aan bod.

Brasschaat scoorde daarin zeer goed op 3 topics:

· werking van het bouwcollege

· gebruikte disclaimer in e-mailverkeer

· gebruik van interne sjablonen

 

Het samenvattend rapport en een overzicht van goede praktijken zijn terug te vinden op de website van audit Vlaanderen: https://www.auditvlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/20211004_Globaal_Rapport_TA_Omgevingsvergunningen_v2.pdf

“Vooraf met een open vizier rond de tafel zitten zowel intern binnen de organisatie als extern met alle betrokken partijen werkt duidelijk en werpt zijn vruchten al jaren af.

Het spaart tijd en geld en creëert positieve energie. Ik ben alvast fier op mijn team“, aldus schepen voor Ruimte & Wonen Myriam Van Honste.

De thema-audit van Vlaanderen definieerde 16 nieuwe goede praktijken die inspiratie kunnen bieden om het omgevingsvergunningenproces in andere lokale besturen te optimaliseren.

Er werden 3 goede praktijken overgenomen vanuit Brasschaat. Deze goede praktijken vind je hier terug: https://overheid.vlaanderen.be/goede-praktijken-leidraad-organisatiebeheersing?search_api_views_fulltext=omgevingsvergunningen