Gemeente Brasschaat digitaliseert op maat van de burger

Gemeente Brasschaat neemt het voortouw om verdere stappen te zetten in digitalisering, op maat van de burger. Als eerste gemeente in Vlaanderen zal Brasschaat zo heel wat nieuwe types informatie van de burger beschikbaar stellen via Mijn Burgerprofiel, ondersteund door Digitaal Vlaanderen. Belangrijke informatie in het dossier van de burger zal vanuit diverse toepassingen die Brasschaat gebruikt doorstromen naar Mijn Burgerprofiel. Gemeente Brasschaat werkt hiervoor samen met de Cipal Schaubroeck-groep en met Digitaal Vlaanderen. Op deze manier zet de gemeente van titelvoerend burgemeester Jan Jambon in op burgergericht werken, door met de Brasschaatse burger te communiceren op de manier waarop hij dat wenst.

 

Digitalisering, op Vlaams en op lokaal niveau

Jan Jambon, Minister-President van de Vlaamse Regering bevoegd voor digitalisering én titelvoerend burgemeester van Brasschaat,

vertelt: “Het relanceplan Vlaamse Veerkracht zet in op de verdere digitalisering van de overheid en op een efficiëntere overheid. De digitalisering van de overheid heeft de afgelopen jaren al een flinke vaart genomen, maar het is voor de burger moeilijk om het overzicht te behouden. En om te weten waar hij of zij juist moet zijn voor welke dienstverlening. Dat moet eenvoudiger. Mijn Burgerprofiel geeft burgers één overzicht van hun zaken bij de overheid.

 

Als volgende stap bekijken we met de Vlaamse Regering of we via Solid-technologie burgers de controle kunnen geven over hun persoonlijke data, maar eerst moeten we Mijn Burgerprofiel voldoende voeden.

 

Ook Brasschaat zet volop in op die digitalisering. Zo organiseren we onze dienstverlening efficiënter, maar natuurlijk ook vooral op maat van de burger.”

Digitalisering, op maat van de burger van Brasschaat

Afbeelding met tekst, persoon, person, poseren

Automatisch gegenereerde beschrijvingSchepen Bruno Heirman, verantwoordelijk voor communicatie, getuigt: “Brasschaat zet in op een multi-kanaal dienstverlening. De burger die dat wenst moet zijn contacten met onze medewerkers maximaal digitaal kunnen afhandelen, maar we blijven ook op elk moment klaar staan om burgers die daar de voorkeur aan geven op een andere manier verder te helpen. Brasschaat communiceert helder, én op maat.

 

Burgers die digitale communicatie verkiezen, zullen binnenkort heel wat extra informatie kunnen terugvinden via Mijn Burgerprofiel (www.mijnburgerprofiel.be) en via de website van Brasschaat (www.brasschaat.be). Zo zullen ze bijvoorbeeld kunnen zien wanneer er een dossier werd opgestart om een wettelijke steun, zoals een leefloon, aan te vragen én zullen ze kunnen zien wat de status van de aanvraag is. Kort daarna zal de burger ook facturen, aanmaningen, beslissingsbrieven rond toekenning van steunen, een oproepingsbrief voor de vernieuwing van zijn identiteitskaart, en nog veel meer, via Mijn Burgerprofiel en eBox ontvangen. In de komende periode zal de burger zo een 60-tal nieuwe stukjes informatie of documenten via Mijn Burgerprofiel en eBox kunnen ontvangen.

 

We brengen deze vernieuwing in samenwerking met Cipal Schaubroeck, Remmicom, en Digitaal Vlaanderen. Zij zorgen er immers voor dat de toepassingen die onze medewerkers gebruiken om dossiers van de burger te behandelen netjes integreren met Mijn Burgerprofiel en met de Magda-documentendienst, zodat wij naadloos informatie en documenten aan de burger kunnen bezorgen.”

 

Afbeelding met persoon

Automatisch gegenereerde beschrijvingLow touch werken binnen handbereikBarbara Van Den Haute, Administrateur-Generaal van Digitaal Vlaanderen, concludeert: “Mijn Burgerprofiel vormt voor de burger de digitale toegangspoort tot zijn interacties met de overheid, over alle niveaus en domeinen heen. We zijn dan ook trots er samen met Cipal Schaubroeck voor te kunnen zorgen dat de burger van Brasschaat, en vervolgens alle Vlaamse burgers, zoveel extra informatie via Mijn Burgerprofiel kunnen ontvangen. Zo zetten we alweer een stap in de richting van low touch werken.”

 

 

Over Digitaal VlaanderenDigitaal Vlaanderen is een geëngageerde, klantgerichte businesspartner voor Vlaamse overheidsdiensten en lokale overheden. We bieden hen een voorsprong door digitale oplossingen aan te bieden die binnen een breed en schaalbaar ecosysteem te situeren zijn. Een intelligente en wendbare dienstverlening staat hierbij steeds centraal.

Dankzij onze herbruikbare producten en diensten, onze digitale expertise en een breed inzetbaar netwerk van publieke en private partners, is Digitaal Vlaanderen een evidente partner voor het bedienen van burgers, bedrijven en organisaties.

Over Cipal Schaubroeck

Cipal Schaubroeck wil – via duurzame co-creatie met klanten – innoveren om de digitale transformatie van overheden op een hoger niveau te tillen. Daarbij staat de mens centraal. Zowel de burger, de ambtenaar als onze medewerkers moeten daar beter van worden. De burger door een klantvriendelijke en efficiënte overheid, de ambtenaar dankzij gebruiksvriendelijke en betrouwbare toepassingen en onze medewerkers door hen de kans te geven om hun talenten te ontplooien. Cipal Schaubroeck streeft er op elk moment naar om oplossingen te bieden die de levenskwaliteit van de burger verbeteren en het werk van de ambtenaar vereenvoudigen. Vanuit een visie van co-creatie realiseert Cipal Schaubroeck, samen met diverse overheden, op een duurzame wijze digitale transformatie.

 

Samen met meer dan 600 gedreven en competente medewerkers bouwt de Cipal Schaubroeck-groep aan de overheden van de toekomst. Cipal Schaubroeck bouwt voortdurend de expertise verder op in de beleidsdomeinen waarvoor het een structurele partner voor lokale besturen vormt. Daarnaast kiest Cipal Schaubroeck ervoor om de krachten te bundelen, om zo nóg meer te investeren in innovatie. Gedurende de voorbije jaren werd er dan ook een ecosysteem rondom Cipal Schaubroeck gevormd, dat ervoor zorgt dat lokale besturen eenvoudig mee kunnen genieten van innovatie die dochterbedrijven en partners brengen