Wereldmeerdaagse in grote tent dankzij financiële steun gemeente

In februari kan Brasschaat opnieuw een traditionele Wereldmeerdaagse ontvangen. De geplande editie van 2021 kon niet doorgaan en door het uitvallen van de Ruiterhal als locatie, werd naar een nieuwe oplossing gezocht. Die zal er komen door middel van een grote verwarmde tent op het basketplein naast de Hemelhoeve. De gemeenteraad heeft daarvoor een forfaitaire financiële tussenkomst goedgekeurd.

De Wereldmeerdaagse is een tweejaarlijks evenement van de vzw Mundio in samenwerking met de GROS van Brasschaat (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) dat zich richt op de 1e graad secundair onderwijs van Brasschaat en wijde omgeving. Met een focus op mondiale vorming, een inleefprogramma en info- en doestanden die door vrijwilligers bemand worden. Onder normale omstandigheden had de vorige editie in 2021 moeten doorgaan, maar die is noodgedwongen verzet omwille van de coronamaatregelen.

Ook de vaste locatie van de meerdaagse in de Ruiterhal moest herbekeken worden, aangezien die niet meer beschikbaar is. Mundio vzw gaf mee aan de gemeente Brasschaat dat ze een tijdelijke tent wensen te plaatsen. Daarvoor vroegen ze ondersteuning. De gemeenteraad keurde tijdens de zitting van maandag 29 november een forfaitair bedrag goed van 15.000 euro.

Nu al record

De editie van 2022 zal doorgaan in het park van Brasschaat van 7 tot en met 23 februari en belooft nu al een record te breken. Zo zijn er nu al meer leerlingen in geschreven dan in eender welke voorgaand editie. Deze keer zijn de thema’s ‘gezondheid & welzijn’ en ‘schoon water & sanitair’. Er zijn ook twee publiekszaterdagen voorzien.

De Wereldmeerdaagse is nog op zoek naar vrijwilligers die jongeren animeren aan een standje of handige Harry’s die meewerken bij opbouw en afbraak. Voor elke halve dag waarop een vrijwilliger komt helpen, schenkt Mundio vzw 7,5€ aan een sociale organisatie naar keuze.