Wijnegemse leerlingen planten 500 nieuwe bomen in het park

 

Op woensdag 24 november 2021 nodigde het lokaal bestuur Wijnegem een vijftigtal leerlingen uit de Wijnegemse scholen uit in het park. Daar hielpen de kinderen de dienst werken en groen om maar liefst 500 jonge, inheemse bomen aan te planten. Zo kunnen ze zelf “hun” park mee klaarstomen voor de toekomst.

“Vanuit het lokaal bestuur hebben we enorm uitgekeken naar de eerste grote heraanplant van bomen in ons park. Voor het startschot vroegen we heel bewust de hulp van kinderen uit de omgeving, omdat het symbolische belang van kwaliteitsvolle, groene ruimtes meer dan ooit in de kijker moet worden gezet. Meer dan 500 boompjes worden vandaag en in de komende weken aangeplant. Op die manier zetten we een belangrijke stap in het duurzame herstel van de natuur in ons park. Zodoende zullen deze en toekomstige generaties blijvend genieten van heerlijk wandelen, sporten en spelen in ons unieke park.” – Tom Tachelet, schepen voor milieu en leefbaarheid.

De koude trotseren

Maar liefst vijftig leerlingen uit Don Bosco, de Notelaar en de Vrije Basisoefenschool kwamen op woensdagochtend bij amper 4 graden naar het park om daar mee de handen uit de mouwen te steken.

Gewapend met tuinhandschoenen en schopjes die door het lokaal bestuur werden voorzien , konden ze samen aan de slag om de jonge boompjes in de voorgeboorde gaten in de grond te planten. Allemaal onder begeleiding en met hulp van de dienst werken en groen van het lokaal bestuur Wijnegem.

Ondanks de koude heerste er een warme, vrolijke sfeer onder de leerlingen. Na een uurtje werken hadden al meer dan 300 bomen hun nieuwe plek in het bos gekregen. De kinderen mochten de plantdag afsluiten met een leuke boswandeling.

“Het is heel leuk om de bomen mee te planten. We hebben er samen al vijf gedaan en het gaat snel vooruit. Er zijn al gaatjes gemaakt dus het is gelukkig niet moeilijk, met onze voeten en handen duwen we de gaatjes dicht.” – Emma en Maryam van de Vrije Basisoefenschool uit Wijnegem.

Dunningen in het park in 2020

In november 2020 vonden er ingrijpende werkzaamheden in het park plaats. Er werden dunningen uitgevoerd, wat wil zeggen dat er verschillende bomen (exoten zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers) werden gekapt om de rest van het bos groeiruimte te geven en gezond te houden.

 

Het resultaat van die dunningen in het bos was erg visueel. Heel wat zieke en oude bomen werden weggehaald. Na de kapwerken kreeg de natuur een jaar de tijd om tot rust te komen en zichzelf te herstellen, vooraleer het lokaal bestuur met de nieuwe aanplantingen kon starten.

Ruimte voor “streekeigen groen”

Bij de heraanplant in het park koos het lokaal bestuur voor streekeigen plantgoed. Het zijn dus stuk voor stuk bomen en struiken die eigen zijn aan onze leefomgeving en die goed in ons klimaat gedijen.

Onder andere beuken, zomer- en wintereiken, zoetekers en fladderiep werden vandaag zorgvuldig in de grond geplant. De bomen zijn nu nog maar 1 meter hoog, maar zullen uitgroeien tot prachtige, sterke bomen waar de komende generaties Wijnegemnaren van mogen genieten.

Er werden ook een honderdtal struiken aangeplant die dienst doen als “mantelzoom”. Zo kan er meer biodiversiteit in het bos worden gebracht. Met struiken als hazelaar, eenstijlige meidoorn, spork en sleedoorn zullen er veel bloem- en vruchtdragende planten hun plekje krijgen in het park. Zo kunnen ook vogels, zoogdieren en insecten ten volle genieten van de nieuwe toevoegingen aan het park.