Aanplant van bomen en struiken in domein Franciscanessen in Gooreind

Het park Franciscanessen in Gooreind is een historisch domein waar vroeger zusters werden voorbereid om op buitenlandse missie te vertrekken. In 2012 werd het park aangekocht door Kempens Landschap en opengesteld voor bezoekers. Sindsdien worden er geregeld beheerwerken uitgevoerd. Hiervoor werd een geïntegreerd landschaps- en bosbeheerplan opgemaakt, waarin de toekomstvisie voor het gebied is uitgestippeld.

“Het bos achterin het park, waar voordien vooral fijnsparren en Amerikaanse eiken stonden, wordt geleidelijk aan omgevormd tot een gevarieerd bos met inheemse loofbomen. Bosgroep Antwerpse Gordel helpt Kempens Landschap en de gemeente Wuustwezel hierbij”, legt Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, uit.

De voorbije jaren werden al verschillende delen van het bos aangepakt. Verspreid over twee jaren werden achteraan het domein de Amerikaanse eiken en de fijnsparren gekapt. Een deel van de fijnsparren was aangetast door de letterzetter, een kever die in heel Vlaanderen ganse fijnsparbossen op zeer korte tijd doet afsterven. De Amerikaanse eiken werden gekapt omwille van hun invasieve karakter, waarbij zij inheemse soorten geen kans geven op te groeien en op termijn zorgen voor een eentonig bos met weinig natuurwaarde.

Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap vervolgt: “Om op de kaalgekapte plekken de ontwikkeling van een nieuw bos een duwtje in de rug te geven, werd in januari 2020 al een eerste stuk bos opnieuw beplant. Vandaag was een tweede stuk aan de beurt: verspreid werden gemengde groepjes aangeplant van berk, hazelaar, spork en boswilg.”

Rondom de jonge aanplant werd ook een tijdelijk wildraster gezet. Dit moet ervoor zorgen dat het aanwezige wild (vooral reeën) in het gebied de kans niet krijgt om zich tegoed te doen aan de jonge boompjes en struikjes zodat deze tot volwassen exemplaren kunnen uitgroeien.

Burgemeester van Wuustwezel, Dieter Wouters: “We zijn zeer blij met de nauwe samenwerking met Stichting Kempens Landschap en de Bosgroep Antwerpse Gordel. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat het park Franciscanessen verder kan groeien en kan zorgen voor nieuw leven in het bos.”

Foto Sus Vissers (schepen Wuustwezel) en Katrin Kempenaers (schepen Wuustwezel)

© Stichting Kempens Landschap