Concessieovereenkomst tussen gemeente Kalmthout en kinderopvang Pinkeltje voor ‘Mierenklassen’ in Diesterweg

KALMTHOUT – Nog voor de zomer opent gemeente Kalmthout – in samenwerking met een private partner – een nieuw kinderopvanginitiatief op domein Diesterweg. Die groepsopvang zal plaats bieden aan 36 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Het lokaal bestuur stelt daarvoor het gebouw ‘Mierenklassen’ in Diesterweg via concessie ter beschikking.

“Het kinderopvanglandschap wijzigt voortdurend”, licht bevoegde schepen Sandra Hoppenbrouwers toe. “Hoewel Kalmthout al heel wat initiatieven telt, merkten we de nood aan bijkomende kinderopvangplaatsen voor baby’s en kleuters van 0 tot 3 jaar. Dat is niet alleen zo in de ruime regio; het is een gekend probleem in heel Vlaanderen. Naast de inspanningen die we al leverden voor het werven van onthaalouders, stellen we nu ook het gebouw Mierenklassen op domein Diesterweg via concessie ter beschikking. Zo creëren we ruimte voor jonge ouders om hun baby’s en peuters lokaal te laten opvangen.”

Vzw’s of zelfstandige verantwoordelijken in de kinderopvangsector konden een businessplan indienen voor het uitbaten van een opvanginitiatief voor baby’s en peuters. De groepsopvang zal bestaan uit 36 opvangplaatsen. De gemeente stelt het pand via een concessie ter beschikking van het kinderopvanginitiatief die hiervoor een maandelijkse vergoeding betaalt aan de gemeente.

Twee bestaande en ervaren kinderopvanginitiatieven uit aangrenzende gemeenten dienden uiteindelijk hun voorstel in. De jury selecteerde uiteindelijk Fanny Hendrickx met kinderopvang Pinkeltje omwille van de sterke pedagogische visie die in het voorstel was uitgewerkt. Pinkeltje bestaat in Kapellen reeds 16 jaar én heeft er drie vestigingen. Aan ervaring dus geen gebrek.

Fanny Hendrickx: ‘We merkten dat de vraag naar bijkomende opvang in Kalmthout groot is. Een tijdje geleden hoorde ik dat het gebouw in de Diesterweg in gebruik zou worden genomen voor kinderopvang. Ik was dan ook zeer verheugd om mijn kandidatuur te kunnen stellen en ben blij dat ik het opvangnetwerk van Kalmthout mee mag uitbreiden. Ik ben ervan overtuigd dat ook ouders van Kalmthout zich thuis voelen bij ons en bij onze werking.”

Ook schepen Sandra Hoppenbrouwers is tevreden. “We horen regelmatig dat ouders moeite hebben met het vinden van een plaatsje voor de opvang van hun kind(eren). Vandaar dit initiatief. Daarnaast organiseren we zelf kinderopvang via de dienst voor gezinsopvang bij onthaalouders thuis en ondersteunen we ook de private opvanginitiatieven. Dat doen we via het lokaal overleg kinderopvang en via een gemeentelijke subsidie.”

Hoewel het nieuwe kinderopvanginitiatief zo snel mogelijk de deuren wil openen, is er eerst nog wat werk aan de winkel. Zo moet de vergunning van Kind & Gezin nog aangevraagd worden en zullen er nog enkele aanpassingswerken aan het gebouw gebeuren. Ook de inrichting en het personeel vragen nog wat voorbereidingen. Bedoeling is om nog vóór de zomervakantie te kunnen starten.

Ouders die hun kind alvast willen aanmelden kunnen contact opnemen met Pinkeltje. Ook wie interesse heeft om er aan de slag te gaan, kan zich kandidaat stellen via onderstaande contactgegevens:

Fanny Hendrickx Vierhoevenstaat 30 2950 Kapellen info@pinkeltjebv.be 0473 63 31 25