Rioleringswerken in Wuustwezel

Deze maand zijn verschillende werven opgestart op het grondgebied van Wuustwezel. In Gooreind worden rioleringswerken uitgevoerd ter streke Oud-Gooreind – Akkerveken en in de wijk De Vennekens. In Loenhout wordt op dit moment riolering aangelegd in de Sint-Lenaartseweg tussen Sneppelweg en Katerstraat. “Deze werken kosten het lokaal bestuur € 1.369.025,84 en zullen tegen het einde van de zomer 2022 afgerond zijn, als het weer mee wil”, aldus Kris Van Looveren (CD&V)

Wijk De Vennekens Vermetten Wegenbouw is woensdag 24 november gestart met rioleringswerken in de wijk De Vennekes. Het regenwater wordt hier van de woningen afgekoppeld en het nieuwe systeem voorziet in een maximale infiltratie van het regenwater in de grond via een bufferzone. In eerste instantie wordt er gewerkt vanaf het kruispunt met de Oude Baan tot aan de eerste zijtak van de Vennekens (thv huisnummer 2). “Vermoedelijk zal op dit stuk tot het eind van dit jaar gewerkt worden”, opent schepen Kris Van Looveren (CD&V) het gesprek

“Ongetwijfeld zullen deze werken enig ongemak teweegbrengen. Aan de bewoners werd gevraagd de voertuigen tijdig (voor 7u) buiten de werkzone te verplaatsen. Het huisvuil wordt tijdens de werken opgehaald aan de dichtsbijzijnde bereikbare hoek van de straat”, vervolgt de schepen van Openbare Werken. Deze werken kosten in totaal € 1.400.798,90 waarvan € 90.313,29 ten laste van het gemeentebestuur.

Aanleg fietspad en riolering Sint Lenaartseweg In de Sint-Lenaartseweg is de aanleg van het verkeerplateau intussen voltooid en begint de tweede fase met de aanleg van riolering en fietspad tussen Sneppelweg en Katerstraat. Deze werken kosten in totaal 1.653.798,39 euro incl. Btw waarvan € 732.788,12 ten laste van de gemeente

In fase 2 is er opnieuw éénrichtingsverkeer naar Brecht toegelaten. Het lokaal verkeer kan dus vanuit Loenhout richting Brecht de werf passeren. Het lokaal verkeer komende uit Brecht richting Loenhout kan tot aan Katerstraat rijden en krijgt vervolgens omleiding via Katerstraat en Hoogstraatseweg naar Loenhout-centrum. Katerstraat wordt om die reden ook enkelrichting gemaakt. Het doorgaand en zwaar verkeer wordt via het oprittencomplex van de E19 en Hoogstraatseweg omgeleid naar Loenhout.

Wegenis- en rioleringswerken Oud-Gooreind en Akkerveken Ter streke Boterdijk en Oud-Gooreind zijn al enige tijd rioleringswerken bezig. Sinds 8 november situeren de werken zich in Oud-Gooreind en Akkerveken. . “De wegomleggingen hier zijn hetzelfde als tijdens de nutswerken eerder dit jaar,” besluit Kris Van Looveren.

Verkeer richting Wuustwezel moet rondrijden via de Grotstraat en Bredabaan naar de Deureindsedijk. Verkeer richting Gooreind volgt omleiding via Bleken, Duinenstraat, Kruisstraat en Brasschaatsesteenweg naar de Bosduinstraat. Fietsers kunnen doorsteken via Martendijk naar Akkerveken. Het huisvuil wordt tijdens de werken opgehaald aan de dichtsbijzijnde en bereikbare hoek van de straat.

Na Nieuwjaar is dan Noordheuvel aan de beurt. Deze werken kosten 2.027.013,45 euro incl. btw. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 545.924,43 euro incl. 21% btw.