Schoten ontvangt bijna 1 miljoen euro voor de bouw van een nieuwe sporthal.

De gemeente Schoten ontvangt een subsidie van 907.500 euro van de Vlaamse regering voor de bouw van een 3de sporthal.

Dit brengt de noodzakelijke uitbreiding van onze gemeentelijke sportinfrastructuur weer een flinke stap dichterbij.

De nood aan extra ruimte bij de Schotense sportverengingen is immers groot. “Hoewel we momenteel al over 2 sporthallen beschikken, moet bijna elke sportvereniging op zoek naar extra zaalcapaciteit buiten Schoten. We tellen in Schoten dan ook 70 sportverenigingen die actief zijn in een 40-tal verschillende disciplines. Er zijn zo’n 9000 sportbeoefenaars in onze gemeente”, stelt burgemeester Maarten De Veuster vast.

Het gemeentebestuur en de sportraad werken al jaren aan dit dossier. Na een behoeftenonderzoek bij de clubs is midden 2021 het aanbestedingsdossier opgestart. Als alles volgens plan verloopt, kunnen in de eerste helft van volgend jaar de architect en aannemer aangesteld worden met als doel tegen eind 2022 met de bouw te starten.

De totale kosten voor de bouw van de nieuwe sporthal worden geraamd op 5 miljoen euro. De hal wordt voorzien in sportpark ‘De Zeurt’, vlakbij de huidige sporthal. Er komt een aparte gymnastiekzaal en een ruimte voor de schuttersgilde, maar het grootste deel wordt multifunctioneel ingericht zodat er verschillende clubs in terecht kunnen. Het gemeentebestuur verwacht ook dat de reeds bestaande en succesvolle G-werking dankzij de nieuwe sporthal nog uitgebreid kan worden. “En natuurlijk hopen we dat dankzij deze bijkomende sportinfrastructuur nog meer Schotenaren aan het sporten gaan. Tenslotte zorgt sporten voor een goede balans tussen lichaam en geest en komen er een pak gelukshormonen vrij bij het bewegen. Een gezonde gemeente is een gelukkige gemeente”, aldus Paul De Swaef, schepen van sport.