Antwerpen zet drones in

Na goedkeuring door de gemeenteraad zal Politiezone Antwerpen structureel drones kunnen inzetten in de reguliere werking. Een drone kan de politie ondersteunen bij bepaalde taken zoals toezicht bij manifestaties en evenementen, beeldvorming bij verkeersongevallen of rampen, het doorzoeken van terreinen bij verdwijningen …

Burgemeester Bart De Wever (N-VA): ‘De afgelopen jaren heeft Politiezone Antwerpen sterk ingezet op een meer innovatieve aanpak van criminaliteit en onveiligheid. Daarbij hoort onder meer de inzet van camera’s. De gemeenteraad verleende op 24 september 2018 toestemming om een drone met mobiele camera zichtbaar in te zetten op het grondgebied dat onder zijn bevoegdheid valt.

In dat kader waren er al enkele proefprojecten met drones. Zo deden de politie en brandweer in november 2019 testvluchten boven de Sint-Andrieswijk om te onderzoeken hoe drones konden ingezet worden tijdens interventies. In december 2020 testte Politiezone Antwerpen de inzet van een drone tijdens een voetbalmatch.

Recent werd ten slotte een voorbereidende analyse rond dronegebruik afgerond, onder meer met betrekking tot het inzetkader, de beeldregistratie en beelddoorstroming naar eenheden op het terrein. Nu zal de politie het gebruik van drones integreren in de reguliere werking. ’De drone zal vooral ingezet worden bij opdrachten van de bestuurlijke en gerechtelijke politie. Daarnaast kan de drone ook gebruikt worden in het kader van opleidingen. De Wever: ‘De drone zal ingezet worden op basis van een vooraf vastgesteld inzetkader en volgens het geldende wetgevende kader en strikte procedures met respect voor het gegevensbeschermingsrecht.

Hij zal voornamelijk gebruikt worden op openbare of op voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen. De camera wordt daarbij principieel gericht op de openbare weg (openbare ruimte) of plaatsen met een openbaar karakter. Enkel op vordering van het openbaar ministerie of met machtiging van de bevoegde magistraat kan de drone ook ingezet worden voor meer private locaties.’