Brasschaat start nieuwe ondernemersraad

De gemeente richt een nieuwe adviesraad op: de ondernemersraad. Brasschaat is een ondernemersvriendelijke gemeente en wil haar ondernemers nauw betrekken bij de uitwerking van haar doelstellingen. Op deze manier geven we onze ondernemers ook een stem en kunnen ze advies uitbrengen. Bijkomend is het een kanaal om hun noden en behoeften beter kenbaar te maken.

Einde 2020 werd door de gemeenteraad goedkeuring gehecht aan de zogenaamde ondernemerstoets. Het ondernemen wordt immers door het gemeentebestuur hoog in het vaandel gedragen.

Binnen de ondernemerstoets zijn er verschillende acties vastgelegd om onze Brasschaatse ondernemers te ondersteunen en hen een stem te geven in het verdere gemeentelijke beleid.

Eén van deze acties is het oprichten van een ondernemersraad.

Tijdens de coronapandemie hebben we een ondernemersdenktank opgericht om de ondersteunende maatregelen inzake corona voor ondernemers in deze pandemie uit te werken en dit heeft vruchten afgeworpen. Het bewees dat onze Brasschaatse ondernemers willen meedenken met het bestuur en mee vorm willen geven aan onze doelstellingen.

De ondernemersraad zal o.a. bestaan uit 20-tal experten die een band hebben met ondernemen en/of een commerciële functie uitoefenen. Het is de bedoeling 4x per jaar met de adviesraad samen te komen en acties om het ondernemersklimaat te verbeteren te bespreken.

Na de zomer lanceert de gemeente een oproep voor de samenstelling van de raad. Wens je op de hoogte te blijven? Schrijf je dan in op de e-nieuwsbrief voor ondernemers via www.brasschaat.be