CD&V-meerderheid in Kalmthout past (voorlopig) voor burgerpanel

Gemeenteraadsleden Inneke Bosmans (Open Vld Kalmthout), Monique Aerts (Groen) en Inga Verhaert (Vooruit) dienden op de gemeenteraad van 31 mei 2021 een voorstel in om via een burgerpanel de bevolking meer inspraak te geven. De CD&V-meerderheid vindt echter dat er al voldoende inspraakmogelijkheden zijn en stemde het voorstel weg.

Het voorstel omvatte een representatief inwonerspanel dat minimaal een keer per jaar geconsulteerd zou worden. De aan dit burgerpanel gestelde vragen kunnen over uiteenlopende thema’s gaan en het panel kan ingezet worden als inspiratiebron, klankbord of beleidsmonitor.

“We missen een structurele bevraging die weinig engagement vraagt”

“Het leek ons een logische beleidskeuze,” vertelt Inneke Bosmans (Open Vld Kalmthout). “We doen in Kalmthout inderdaad al heel wat: adviesraden, het burgerbudget, projectmatige participatietrajecten … Maar we misten een structurele bevraging die weinig engagement vraagt om de bevolking te bevragen over het beleid. Een goed voorbeeld is het open forum over cultuurprogrammatie in Kalmthout dat op donderdag 10 juni plaatsvindt tussen 19u en 22u. Burgemeester Jacobs vindt dit een uitgesproken voorbeeld van hoe de stille meerderheid de kans krijgt om zijn mening te geven over het beleid. Maar welke werkende ouder kan daar gemakkelijk tijd voor vrijmaken?”

“Wij zien het burgerpanel als nuttig onderdeel in een totaalpakket”

“De reacties die we kregen tijdens de gemeenteraad, lieten precies uitschijnen alsof we het niet eens zijn met de participatietrajecten die momenteel lopen in onze gemeente,” aldus Monique Aerts (Groen). “Wel integendeel. We zien het burgerpanel als een nuttig onderdeel in een totaalpakket. Participatie is een en-en-verhaal. Eén spoor is niet zaligmakend. Het is een combinatie van sporen. En momenteel kan er ons inziens in Kalmthout nog zeker één spoor bij.”

“Er komt nog een kans om bijkomende initiatieven te nemen, zoals een burgerpanel”

“De lopende participatietrajecten zullen wel geëvalueerd worden. An komt er ook een kans om bijkomende initiatieven te nemen, zoals een burgerpanel,” besluit Inga Verhaert (Vooruit). “En dus zijn we hoopvol. Want inspraak kan er nooit genoeg zijn.”