De “Acht van heide” gaat door op 6 augustus 2021

De Kalmthoutse wielerclub Wieka VZW organiseert op vrijdag 6 augustus de “Acht van Heide”. Door de op dit ogenblik geldende corona-maatregelen zal het sowieso wat specialer worden. Toch heeft de wielerclub gemeend, en dit in nauw overleg met de gemeente Kalmthout, dat de activiteit met in acht name van nogal wat regels, kan
doorgaan. Zoals de vorige jaren zal er eerst een retrokoers (over 20 kilometer)
worden georganiseerd.

Het is een wedstrijd welke met koersfietsen en koerskledij uit de jaren ’60 en ’70 wordt verreden. Hiervoor wordt om 17u45 de start gegeven. Een jury, in oude klederdracht uitgedost, zal instaan voor het jureren tijdens de retro-wedstrijd. Om 19u15 wordt de start gegeven voor de gentlemenwedstrijd over 75 kilometer. De aankomst en het vertrek wordt in de Max Temmermanlaan voorzien ter hoogte van de kerk.

Vooraf inschrijven

Renners die willen deelnemen worden gevraagd vooraf in te schrijven en het deelnamegeld vooraf te storten. Onder bepaalde voorwaarden kan er ook ter plaatse worden ingeschreven. Je kan inschrijven door een formulier in te vullen vanuit de website www.wieka.be

Maatregelen voor de bezoekers

Ook voor bezoekers zullen er maatregelen gelden die worden aangestuurd door onze vrijwilligers. Wat eet- en dranktoestanden betreft dient het protocol, uitgewerkt voor de horeca, gevolgd te worden. Concreet wil dit zeggen dat er met “takeaway” wordt gewerkt, dat er een uitgebreid terras wordt voorzien waar kan gedronken en gegeten worden. In de aankomstzone wordt het wel afstand houden en een mondmasker dragen.

Toch willen we wel wat leven in het dorp!

Het is een dubbel gevoel, enerzijds willen wij de bewoners opnieuw laten genieten van een evenement en willen wij de renners laten koersen. Anderzijds willen wij niet de oorzaak zijn van het vermeerderen van het lopende virus. Wij menen echter te weten dat dit kan, als iedereen er op let de maatregelen volgt. Als organisator doen wij samen met de gemeente Kalmthout, de veiligheidsdiensten, de stewards, de horeca, Cycling Vlaanderen en onze sponsors ons best om die dag alles tot in de puntjes te verzorgen en het zo veilig mogelijk te houden. Wij heten dan ook iedereen van harte welkom, maar rekenen erop dat iedereen meewerkt om er een superveilige editie van te maken. Gezien we over een grote ruimte beschikken waar iedereen zich perfect kan
verspreiden moet dit mogelijk zijn.

Info vooraf

Organisator WIEKA VZW zal in de eerste plaats heel wat informatie op haar website www.wieka.be aanreiken. De omloop zelf is die avond volledig verkeersvrij, alle bewoners ontvangen vooraf een schrijven met de genomen maatregelen. Renners die willen deelnemen vinden ook alle info via de website.