De gemeente Schoten organiseert dit najaar (van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022) het seizoen van troost.

We staan stil bij verdriet, rouw en troost

In deze periode vinden er tal van activiteiten, lezingen, voorstellingen en concerten plaats die hopelijk troost kunnen bieden aan diegenen die er nood aan hebben.

Men start het ‘seizoen van troost’ met de onthulling van één van de mooi vormgegeven dichtregels die voortaan bij de vier troostbanken in onze gemeente komen staan.

In augustus riepen men alle Schotenaren op om via het digitaal participatieplatform denkmee.schoten.be dichtregels in te sturen rond troost.

We ontvingen maar liefst 100 inzendingen. Hieruit kozen we vier dichtregels die we bij de verschillende troostbanken in onze gemeente plaatsen.