De mening van kinderen en jongeren telt

“Je moet niet vreemd opkijken als je in de komende weken twee volwassenen met een groepje kinderen ziet spelen”, waarschuwt schepen van jeugd Kris Van Looveren (CD&V). Medewerkers van het lokaal bestuur gaan binnenkort namelijk de straat op om aan jongeren en kinderen te vragen wat zij belangrijk vinden. Dat past in een project om de dienstverlening kindvriendelijker te maken.

Het lokaal bestuur wil dat kinderen en jongeren centraal staan en actief participeren aan het beleid. “Daarom hebben we begin vorig jaar een traject opgestart om een kindvriendelijke gemeente te worden. In eerste instantie gingen we op onderzoek om te weten hoe kindvriendelijk we zijn. Uit die eerste fase zijn drie prioriteiten naar boven gekomen: jeugdruimte, gecoördineerd hulpverleningsaanbod en echte betrokkenheid”, weet schepen Van Looveren.

Hoe beleven kinderen en jongeren deze prioriteiten?

In de tweede fase, die werd opgestart in de paasvakantie, gaat de jeugddienst op belevingsonderzoek. Medewerkers van het lokaal bestuur zullen deze drie thema’s verder uitdiepen in gesprekken met kinderen en jongeren. “We gaan in gesprek met kinderen om te weten te komen hoe zij die thema’s beleven en waar de noden liggen. Dit kan een eenvoudige bevraging zijn, maar meestal verkiezen we een interactief spel waarbij we op een spontane manier te weten komen wat er leeft bij de kinderen en jongeren”, aldus de schepen.

Dit belevingsonderzoek zal steeds door twee personen gebeuren. “De mensen die het belevingsonderzoek afnemen, komen van verschillende diensten zoals de omgevingsdienst, groendienst, OCMW en lokale politie. Zo zijn er vele diensten betrokken en creëren we een grote gedragenheid. De antwoorden worden letterlijk genoteerd. Achteraf zullen we die analyseren om te bepalen op welke manier we een kind- en jeugdvriendelijke gemeente kunnen worden”, zo besluit schepen Van Looveren.