De NetZak blijft al vijf jaar goed gevuld

Onze sociale kruidenier de NetZak bestaat vandaag vijf jaar. Maandelijks komen er gemiddeld maar liefst 45 Zoerselse gezinnen over de vloer. De NetZak is meer dan een voordelige buurtwinkel voor hen. Het is ook een ontmoetingsplaats én een laagdrempelig aanspreekpunt.

zonder vooroordelen

Wist u dat één op tien Vlamingen in armoede leeft? Ook in Zoersel zijn er heel wat mensen die het financieel moeilijk hebben.

Sedert 5 jaar kunnen Zoerselaars met een z-pas, dat zijn inwoners met een laag inkomen, terecht in sociale kruidenier De NetZak. Daar kunnen ze terecht voor een aanbod aan kwalitatieve producten aan sterk verminderde prijzen. Naast voeding staan er ook hygiëneproducten en onderhoudsproducten voor de woning in de winkelrekken. Bij de keuze van de producten gaan de vrijwilligers van de NetZak uit van de vragen en noden van de klant.

“Voor heel wat mensen is de NetZak echt onmisbaar.”, aldus Katrien Schryvers, schepen voor sociale zaken en vijf jaar geleden initiatiefnemer om in Zoersel een sociale kruidenier op te richten. “Mensen komen er niet enkel voor de aankoop van basisproducten, maar daarnaast is de NetZak ook een fijne ontmoetingsplaats. Klanten kunnen er terecht voor een babbeltje bij een kopje koffie, thee of soep. Hebben de klanten een vraag of probleem, dan is de NetZak ook meteen een laagdrempelig aanspreekpunt.”

samenwerking

Gedurende de voorbije vijf jaar heeft de NetZak heel wat bekendheid gekregen in Zoersel en dragen velen de sociale kruidenier een warm hart toe. “De samenwerking die de voorbije jaren gegroeid is met lokale han-delaars en producenten, en met tal van verenigingen is echt hartverwarmend”, vult Sonja Van Kuyck, die al vanaf het eerste moment coördinator is, aan. “Doordat we bijvoorbeeld groenten kunnen afnemen van lokale landbouwers, kunnen we onze klanten een gevarieerd, seizoensgebonden en streekeigen aanbod doen.”

vrijwilligers

De NetZak werkt onder de vleugels van gemeente & ocmw Zoersel, maar wordt gedragen door heel wat vrijwil-ligers. Vijf jaar geleden startten ze met een enthousiaste ploeg, die zich iedere week blijft inzetten.

“Bij een verjaardag horen geschenkjes,“ verklappen Katrien Schryvers en Sonja Van Kuyck nog. “Die hebben we voor alle klanten én voor alle vrijwilligers. Die vrijwilligers zorgen er niet enkel voor dat de winkel elke week wordt draaiend gehouden, maar creëren samen met de klanten de warme sfeer in de ontmoetingsruimte. Door hun inzet kon de sociale kruidenier doorheen de voorbije 5 jaar ook tal van andere initiatieven opzetten, zoals de kerstacties of de kledingverkopen twee keer per jaar. Op deze verjaardag willen we hen heel gemeend bedanken. Voor mensen die het elke maand moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen, maakt de NetZak mee door hen nu al vijf jaar echt een verschil.”

Regelmatig zoekt de NetZak ook nieuwe kandidaten die deel willen uitmaken van dit team, vooral achter de schermen. Mensen die ook een coördinerende rol willen opnemen voor onder meer aankoop- en stockbeheer, coördinatie van de vrijwilligerswerking, organisatie van activiteiten, contacten met leveranciers en andere soci-ale kruideniers, promotie …

Wie nuttige ervaring en vaardigheden heeft die hij wil inzetten voor de NetZak, kan contact opnemen met het vrijwilligerspunt via vrijwilligerspunt@zoersel.be of 0491 15 43 41. kom eens langs

Om het vijfjarig bestaan te vieren, nodigen de sterkhouders van de NetZak de Zoerselaars uit om hun werking beter te leren kennen. Verenigingen, organisaties of personen die hen eens willen bezoeken, kunnen vanaf dit najaar een afspraak maken via gezondheid.wereld@zoersel.be of 03 2980 0 00. Kunt u niet wachten? Bekijk dan alvast het introductiefilmpje op www.zoersel.be/denetzak.