De Wever sluit Ekerse sexclub

EKEREN – Burgemeester Bart De Wever (N-VA, zie foto)  besliste om een sexinrichting in de Molenaarstraat in Ekeren te sluiten tot zondag 24 augustus  wegens inbreuken op de stedelijke coronamaatregelen en het stedelijke reglement op de seksuitbatingen.

Het politierapport: ‘Op 28 juni voerde de politie er een controle uit. Ze troffen zes dames aan die geen mondmasker droegen. Er waren geen klanten aanwezig. Ook de bestuurder van de vennootschap was niet aanwezig. Tijdens de controle stelde de politie vast dat er geen desinfecterend middel werd voorzien aan de ingang van de inrichting. Op 1 juli deed de politie opnieuw een controle. De aanwezige seks werkers droegen geen mondmasker. De bestuurder van de uitbating was weer niet aanwezig. De politie stelde vast dat er geen desinfecterend middel werd voorzien aan de ingang. In twee kamers waren geen papieren doeken of een pedaalemmer aanwezig. Er werden ook geen mondmaskers aangetroffen. Toen de politie hiernaar vroeg, werd één open doos van 50 stuks getoond achter een gesloten kast.’ Tevens werden de ruimtes die deel uitmaken van de seks uitbating gebruikt als huisvesting, logies of overnachtingsplaats. Dit mag niet. Uit het geheel van de vaststellingen blijkt dat de wijze waarop de activiteiten in de inrichting worden uitgevoerd een risico vormen voor de openbare gezondheid en de openbare veiligheid.

(Antwerps Persbureau)