Ekeren beloont inzet voor district met Akerprijs

Wie een bijzondere verdienste levert aan het district, wordt in de toekomst in de bloemetjes gezet. Deze persoon of vereniging krijgt de eretitel ‘Akerprijs’ toegekend.

De Akerprijs wordt uitgereikt aan iemand die door jarenlange inzet of engagement een verschil heeft gemaakt voor het district Ekeren. Iedere persoon of vereniging mag één nominatie indienen. Die moet aan een aantal voorwaarden voldoen: de Akerprijs wordt toegekend aan een persoon die aanspraak kan maken op erkentelijkheid voor de inzet, op welk gebied dan ook, voor de Ekerse gemeenschap. Deze persoon woont of heeft gewoond Ekeren en mag geen politiek mandaat of een politieke bestuursfunctie bekleden. Ook een vereniging met haar zetel in Ekeren kan genomineerd worden.

Praktisch
De nominatie moet ten laatste op 13 september ingediend worden via:

·        district.ekeren@antwerpen.be

·        brief aan secretariaat district Ekeren, Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren


De nominatie omvat:

·        naam en voornaam van de persoon of naam van de vereniging/organisatie

·        adres

·        motivatie voor de gemaakte keuze

Wie de Akerprijs mag ontvangen krijgt o.a. een schaal ontworpen door architect Jo Van Bouwel. Een jury kiest een winnaar uit alle inzendingen. De prijsuitreiking vindt plaats op 14 oktober 2021.