Ekerse verenigingen kunnen ook in 2021 beroep doen op noodfonds coronategemoetkoming

In 2020 konden Ekerse verenigingen beroep doen op het noodfonds voor coronategemoetkomingen. Ook dit jaar zorgt het districtsbestuur ervoor dat de verenigingen niet in de kou blijven staan.

Geannuleerde evenementen, aangepaste programma’s, … Corona heeft niet alleen een grote impact op de leden en de werking maar ook op de financiële situatie van een vereniging. Koen Palinckx, districtsburgemeester: “Vorig jaar deden 45 verenigingen beroep op het noodfonds. We weten dat, ondanks dat het einde in zicht is, de coronaschade nog voelbaar is. Daarom komen we waar mogelijk opnieuw tussen in coronagerelateerde kosten die de verenigingen in 2021 gemaakt hebben.”

Kosten die in aanmerking komen

• Kosten verbonden aan de aankoop van materiaal voor de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen in functie van besmettingspreventie.

• Vaste kosten die bleven doorlopen tijdens de lockdown en in periode van verminderde activiteiten en inkomsten (zoals huurkosten privé-markt, verzekeringen, … )

• Niet-recupereerbare kosten en/of vergoedingen naar aanleiding van geannuleerde activiteiten en werkingen (vergoedingen, gages, annulatiekosten, vervallen stocks,

… ).

Er is een maximum van 2 000 euro per vereniging voorzien. Het reglement is terug te vinden op www.ekeren.be.

Een coronategemoetkoming aanvragen

Een aanvraag gebeurt digitaal (via Mozilla Firefox) via de verenigingendatabank vanaf 20 juli 2021 en uiterlijk 31 oktober 2021.

https://cultuur.csjdatabank.be/ voor cultuurverenigingen

https://sport.csjdatabank.be/ voor sportverenigingen

https://jeugd.csjdatabank.be/ voor jeugdverenigingen

https://samenleven.csjdatabank.be/ voor seniorenverenigingen

Wie nog niet over een account beschikt, moet als vereniging of organisatie eerst een account aanmaken. Op de nieuwspagina van www.ekeren.be is een handleiding te vinden.