Geen sluipverkeer langs gedeelte plaatselijk verkeer in de Medelaar

Alhoewel een deel van de Medelaar en Kleine Medelaar in Zoersel (tussen Melkweg en Kwade-straat) enkel toegankelijk is voor plaatselijk verkeer, wordt deze weg al jaren gebruikt als sluiproute tussen deelgemeenten Sint-Antonius en Halle. “Volgens recente tellingen werd zelfs vastgesteld dat er vier keer meer verkeer doorkwam dan normaal. Daar moeten we dringend iets aan doen”, vertelt schepen voor mobiliteit, Marc De Cordt.

Enkele weken geleden – tijdens een overlegmoment met de buurtbewoners – was een grote meerderheid het eens met het voorstel van het gemeentebestuur om een modale filter te plaatsen op de Medelaar, vlak voor het kruispunt met de Kleine Medelaar, komende van deelgemeente Sint-Antonius. “Een tractorsluis zal er binnenkort voor zorgen dat er geen auto’s meer kunnen passeren”, vervolgt de schepen.

Veilig fietsroutenetwerk

“Deze filter moet voor meer verkeersveiligheid zorgen op het lokaal fietsroutenetwerk. Die veiligheid is één van de prioriteiten in het Zoersels mobiliteitsplan”, aldus Marc De Cordt. De tractorsluis wordt vanaf 23 augustus ingevoerd voor een proefperiode van zes maanden. “Daarna volgt een evaluatie door de buurtbewoners, waar-na we de filter een definitief karakter kunnen geven of eventuele aanpassingen kunnen doen”, voegt de sche-pen toe.

Zowel voor als na het invoeren van de filter, zullen er ook tellingen gebeuren in de omliggende straten (Heide-hoeven, Wandelweg, Kwadestraat en een stuk van de Medelaar tussen Heidehoeven en Melkweg). “Als we vaststellen dat er een duidelijke verhoging is van het aantal voertuigen, zullen we in overleg met de buurtbewo-ners zoeken naar gepaste maatregelen om de verkeersveiligheid ook daar te verbeteren. Het is echter niet de bedoeling om ook in deze straten een dergelijke filter te plaatsen”.

Wijkcirculatieplan

Het plaatsen van modale filters in woonwijken vormt deel van de wijkcirculatieplannen. Deze moeten voor een verkeersveilige omgeving zorgen. “In wijken moeten mensen aangenaam kunnen wandelen en fietsen en moeten alle vervoersvormen vlot kunnen doorstromen naar de hoofdwegen. Stap voor stap willen we hier als gemeentebestuur – in samenspraak met de buurtbewoners – de volgende jaren aan werken”, besluit schepen, Marc De Cordt.