Gemeente Kapellen niet akkoord met gewijzigde aanvraag bouwproject Jozef Mulslaan

Het schepencollege heeft vorig jaar een bouwaanvraag voor de bouw van acht kwadrantwoningen en het omvormen van de bestaande villa naar zes woongelegenheden geweigerd. Deze 38 woonentiteiten zouden een veel te zware impact betekenen voor het bosrijke domein op de hoek van de Jozef Mulslaan en de Kasteeldreef.

Naar aanleiding van de weigering van de omgevingsvergunning, heeft de aanvrager een beroep bij de provincie ingediend. Tijdens de behandeling van dit beroep is er een gewijzigd voorstel uitgetekend, waarbij zeven kwadrantwoningen en een ombouw van de bestaande villa naar 3 woonentiteiten worden gevraagd. Dit betekent nog steeds een totaliteit van 31 wooneenheden. Door dit wijzigingsverzoek, heeft de deputatie van de provincie Antwerpen beslist dat de gemeente een nieuw openbaar onderzoek moet organiseren. Vandaar de gele aanplakbiljetten die werden uitgehangen. Men kan bezwaar indien tot en met 12 juli 2021.

De gemeente Kapellen zal, in aansluiting met het eerder ingenomen standpunt, (weigering van de omgevingsvergunningsaanvraag) een gemotiveerd bezwaar indienen tegen de gewijzigde aanvraag. Op het bosrijke domein kunnen enkel vijf woonkavels met vergelijkbare oppervlakte dan de aanpalende percelen en georiënteerd naar de Kasteeldreefkavels vergund worden.