Invoering diftarsysteem voor restafval – retributiereglement goedgekeurd

Al heel wat jaren zamelen de Zoerselaars restafval, gft, pmd … selectief in. De ophaling van gft gebeurt al acht jaar met een container met chip. Vanaf 1 januari 2022 zal ook de ophaling van restafval verplicht met containers gebeuren. Het diftarsysteem (dat staat voor ‘gedifferentieerde tarieven’) en het principe ‘de vervuiler betaalt’ worden dus doorgetrokken naar het restafval. Het bijhorende retributiereglement, dat de tarieven voor zowel de gft- als de restafval ophaling met diftar vastlegt, werd gisteren door de gemeenteraad goedgekeurd.

Sinds 2013 wordt voor de ophaling van gft de groene container met chip gebruikt. Dit betekent dat de burger betaalt volgens de aangeboden hoeveelheid afval. Net zoals bij de groene gft-container zal de nieuwe, grijze restafvalcontainer ook een chip bevatten en wordt het afval gewogen bij de lediging. De burger betaalt dus vanaf januari volgens de aangeboden hoeveelheid restafval. “Op die manier willen we het principe ‘de vervuiler betaalt’ ook voor het restafval correcter toepassen”, zegt Marc de Cordt, schepen voor milieu. “Door milieubewust aan te kopen, goed te sorteren en thuis te composteren, kan men veel geld besparen.”

De nieuwe grijze containers zullen, net zoals de groene gft-containers, beschikbaar zijn in verschillende formaten. Zo kunt u de container kiezen die het best bij uw gezin of woonsituatie past.

Gemeente & ocmw Zoersel wachtte al even met de invoering van dit systeem op de nieuwe (blauwe) pmd-zak, waarin u meer plastiek afval kwijt kunt dan vroeger. Dit bespaart ongeveer 8 kg afval per inwoner bij het restafval.

communicatie op maat

Intercommunale IGEAN en gemeente & ocmw Zoersel zullen hierover dit najaar uitgebreid communiceren. “Zo krijgen alle inwoners begin september alvast een brief in de bus met daarin onder meer een gepersonaliseerd voorstel voor het type restafvalcontainer en wat ze moeten doen om die te ontvangen”, zegt burgemeester Liesbeth Verstreken. “Uiteraard zullen wij hierover ook via onze andere kanalen uitgebreid communiceren, zodat iedereen tijdig weet wat er staat te gebeuren en hoe dit in zijn werk gaat. Zo zal er onder meer een overgangsfase zijn en de mogelijkheid om bordeaux restafvalzakken in te ruilen.”