Maatregelen PFOS

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt een aantal voorzorgsmaatregelen op naar aanleiding van de PFOS bodemverontreiniging in de omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht.

Deze maatregelen neemt het Agentschap uit voorzorg tot er meer meetresultaten en info over de eventuele gezondheidseffecten bekend zijn. De maatregelen kunnen in de toekomst, wanneer het onderzoek verder staat, nog veranderen.

Wat zijn PFAS en PFOS?

PFAS zijn chemische stoffen die bijvoorbeeld worden gebruikt in schoonheidsproducten, afdichtingsmiddelen, textiel… Van een aantal PFAS is bekend dat ze schadelijk kunnen zijn, waaronder ook PFOS. De producten zijn niet afbreekbaar en verspreiden zich vooral via grondwaterstromen, grondverplaatsingen en in mindere mate via de lucht.

Maatregelen

· In een zone van 5 km tot 10 km rond de site (wijken Deuzeld, De Lek, Winkelstap, Melkerijstraat en List): o Dit zijn voor Schoten de wijken die binnen de rode cirkel op de kaart vallen.

o Maatregel: consumeer maximum 1 eigen geteeld ei per persoon per week. Je hoeft de kippen zeker niet weg te doen.

· Voor alle andere inwoners: o In de wijken buiten de rode cirkel op de kaart worden voorlopig geen maatregelen genomen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt dit dossier van nabij op en brengt het gemeentebestuur op de hoogte bij verdere ontwikkelingen. Van zodra er meer nieuws is, communiceren we dit uitgebreid naar alle inwoners. Lees meer info over de bodemverontreiniging op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/voorzorgsmaatregelen-voor-de-regio-zwijndrecht-afgekondigd-in-afwachting-van-meer-meetresultaten