Malle mobiliseert inwoners om te stickeren voor verkeersveiligheid

MALLE – Het gemeentebestuur van Malle verdeelde 450 stickers met het verkeersbord ’30 km/uur’ aan alle inwoners in de schoolomgevingen. Bedoeling is dat de inwoners die stickers op hun GFT-container kleven, zodat ze extra opvallen tijdens de tweewekelijkse ophaling van GFT-afval op woensdag. “Hiermee willen we de maximale snelheid van 30 km per uur in de schoolomgevingen onder de aandacht brengen”, zeggen burgemeester Harry Hendrickx en mobiliteitsschepen Sanne Van Looy.

“Malle is een echte scholengemeente”, benadrukt burgemeester Harry Hendrickx. “Dat vraagt onze bijzondere aandacht op vlak van veiligheid in en rondom de schoolomgevingen. Naast initiatieven zoals de schoolroutekaart die de veiligste weg naar school aanduidt, onze enthousiaste gemachtigde opzichters en infrastructurele ingrepen in deze omgevingen, hechten wij ook belang aan sensibilisering.”

In de schoolomgevingen is de snelheid beperkt tot 30 km per uur, maar in de realiteit is dat niet altijd het geval. “Daarom willen we bij de start van het nieuwe schooljaar de zone 30 nog eens extra in de kijker zetten”, vult mobiliteitsschepen Sanne Van Looy aan. “Hiervoor grijpen we de ophaling van het GFT-afval op woensdag aan. We hebben alle inwoners die in een schoolomgeving wonen, een brief bezorgd met twee stickers in de vorm van het verkeersbord C43 dat de snelheidsbeperking duidelijk maakt. Als de stickers op de zijkanten van de GFT-container kleven, vallen ze aan de straatkant hopelijk extra op bij het passerend verkeer.”