Ploegsebaan Brasschaat opnieuw open vanaf 21 juni

De knip in de Ploegsebaan ter hoogte van Lage Kaart die we in het voorjaar invoerden, wordt opgeheven. Zo komt er opnieuw een spreiding van het verkeer richting de attracties op Kamp Noord en het recyclagepark. Verkeer richting vaccinatiecentrum blijft…

Vooruit Schoten pleit voor toegankelijke bushaltes

Schoten, 17 juni 2021 – “In Schoten is nog heel wat werk aan de winkel als het gaat over de toegankelijkheid van de bushaltes voor personen met een beperking,” dat zegt Kurt Vermeiren, fractievoorzitter (Vooruit). “Aan slechts 20 % van de…

Recyclagepark Brasschaat voortaan op afspraak

Vorige jaar stapten Ranst en Rumst samen met IGEAN in het proefproject recyclagepark op afspraak. Vanaf 1 juli 2021 voert ook het Brasschaatse recyclagepark het reservatiesysteem in. De gunstige evaluatie van het project, in combinatie met de drukke verkeerssituatie rond het…

Spektakel in Deurne

Meer dan een maand na de aankomst van de nieuwe havenkraan als bouwpakket, is de opbouw compleet en verhuist deze over het water naar haar nieuwe positie langs het Albertkanaal. De oude kraan verhuist in de tegenovergestelde richting naar de…

Maatregelen PFOS

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt een aantal voorzorgsmaatregelen op naar aanleiding van de PFOS bodemverontreiniging in de omgeving van de 3M-site in Zwijndrecht. Deze maatregelen neemt het Agentschap uit voorzorg tot er meer meetresultaten en info over de eventuele…