Op zwier met Van Peel en Demir

Zondag 5 september bracht Vlaams minister van justitie en handhaving, omgeving, energie en toerisme Zuhal Demir een bezoek aan Kapellen. In het kader van “op zwier met Demir” , voor de gelegenheid omgedoopt tot “op zwier met Van Peel en Demir” , kwam ze met N-VA ondervoorzitster Valerie Van Peel wandelen in het prachtige Ertbrandbos .

Samen met een kleine 200 sympathisanten werden de dames rondgeleid door onze eigen afdelingsondervoorzitter, tevens bestuurslid van Natuurpunt Antwerpen Noord & Kempen en dus de geknipte persoon om meer uitleg te geven over dit Kapelse stukje natuur.

Onderweg kwamen ze te weten dat dit 160 ha grote domein recent werd aangekocht door Natuurpunt met de steun van de Vlaamse regering. De minister was zeer geïnteresseerd in alle beheersprojecten die uitgevoerd worden in dit pas erkende natuurreservaat en het verheugde haar dan ook dat de Vlaamse gelden goed besteed worden.

Langsheen het traject stootte de groep op enkele jonge landbouwers die hun kans schoon zagen om, door middel van een ludieke actie, aandacht te vragen voor hun bezorgdheden. Hoewel dit niet voorzien was nam de minister toch de tijd om hen te aanhoren. De aanwezigen kregen een lokaal geteeld stuk fruit en het gezelschap vervolgde zijn weg richting het fort van Ertbrand, dat deel uitmaakt van het reservaat en werd ingericht als vleermuizenoverwinterplaats. Ook hier kreeg minister Demir toelichting bij de uitgevoerde werken in het kader van een Project Subsidie Natuur (PSN).

In zijn welkomstwoord op de binnenplaats van het fort bedankte de afdelingsvoorzitter alle vrijwilligers die meewerkten aan deze dag en vergat hierbij ook de vele mensen van Natuurpunt niet. Minister Demir gaf hierna, in haar eigen enthousiasmerende stijl, een inkijk in de werking van haar departement en lichtte enkele dossiers toe. Energiebeleid, stikstofproblematiek, klimaatveranderingen, CO2 en de plannen rond het nationale park in onze provincie kwamen aan bod. Ze engageerde zich om hard door te werken en steeds beslissingen te nemen in het beste belang voor alle Vlamingen. Nadat onze organisatieverantwoordelijke beide dames van een passend geschenkje voorzag, kwam de wandeling op zijn einde.

Zoals we haar kennen maakte Mevrouw Demir er een punt van om met zoveel mogelijk mensen een persoonlijk praatje te slaan wat door de aanwezigen erg op prijs werd gesteld. Dat, en het prachtige weer zorgden voor een memorabele voormiddag waarna iedereen tevreden huiswaarts keerde.