Ploegsebaan Brasschaat opnieuw open vanaf 21 juni

De knip in de Ploegsebaan ter hoogte van Lage Kaart die we in het voorjaar invoerden, wordt opgeheven. Zo komt er opnieuw een spreiding van het verkeer richting de attracties op Kamp Noord en het recyclagepark. Verkeer richting vaccinatiecentrum blijft de aangeduide route via de Lage Kaart volgen.

Het gemeentebestuur heeft de verkeerssituatie in wijk Bethanië de afgelopen maanden nauwlettend opgevolgd en geëvalueerd. Ze hield daarbij rekening met de opmerkingen vanuit de wijk zelf. De zomermaanden zijn het ideaal moment om het wijkcirculatieplan bij te sturen: er is minder schoolverkeer en meer en meer mensen nemen de fiets naar het vaccinatiecentrum. 

De knip in de Ploegsebaan werd in februari ingevoerd om de verkeersveiligheid en de -leefbaarheid in de wijk Bethanie te verbeteren met de komst van het vaccinatiecentrum. De andere maatregelen die toen ingevoerd werden, blijven onverminderd gelden:

  • algemene zone 30 voor de straten gelegen tussen Guyotdreef, Lage Kaart en Bethanielei
  • knip Bethanielei ter hoogte van Lage Kaart
  • knip Zilverberkenlei ter hoogte van Ploegsebaan
  • éénrichtingsverkeer Zilverberkenlei (tussen Lage Kaart en Ploegsebaan) en verplicht rechtsaf draaien
  • opheffen éénrichtingsverkeer Zilverberkenlei tussen Ploegsebaan en Bethanielei

De haltes van de buurtbus in de Lage Kaart en Ploegsebaan worden opnieuw bediend. De tijdelijke halte in de Klaverheide verdwijnt. 

Alle handelaars van wijk Bethanie zijn te allen tijde bereikbaar.

Specifieke maatregelen voor vaccinatiecentrum

Als de verkeersdrukte op de Lage Kaart te hoog wordt, kan er nog een parkeerverbod ingesteld worden op de Lage Kaart tussen Guyotdreef en Ploegsebaan. Dat verbetert de doorstroming en voorkomt mogelijke schade aan voertuigen. We onderzoeken extra parkeermogelijkheden.  

In de Ploegsebaan (vanaf Lage Kaart) en Licht Vliegwezenlaan zijn fietssuggestiestroken aangebracht om de fietsers een duidelijke plaats op de rijbaan te geven. Er is een parkeerverbod in de Licht Vliegwezenlaan tot aan het vaccinatiecentrum.

De Vliegveldlaan is ook in juni opengesteld voor alle verkeer. Alleen van 28 juni tot 2 juli wordt ze afgesloten voor oefeningen van Defensie.