Twee nieuwe gezichten in de gemeenteraad

Vanaf 30 augustus zijn er twee nieuwe CD&V-gezichten in de gemeenteraad. Bob Geysen en Ellen Somers hebben de eed afgelegd en zullen vanaf nu (digitaal) zetelen in de gemeenteraad.

Bob Geysen draait al enkele jaren mee achter de schermen van de fractie. Hij was daarbij vooral actief rond de thema’s mobiliteit en sport. Vrijwilligerswerk behoort als het ware tot zijn DNA. Zo was hij jaren actief bij KSVB Driehoek als ondervoorzitter, voorzitter en medeoprichter van de damesvoetbalploeg en lag hij mee aan de basis van het Koning Fiets-project en de Fietsbieb. Ook zijn pensioen was geen reden om het wat kalmer aan te doen. Bob werd riksja-fietser bij het vaccinatiecentrum in Brasschaat en daarnaast ook voetbaltrainer bij een nieuw G-sport project bij KSVB Driehoek. Het beruchte zwarte gat? Hij heeft er geen tijd voor!

Nu kijkt hij ernaar uit om actief zijn steentje bij te dragen als gemeenteraadslid en op die manier het beleid mee vorm te geven. Zijn grootste doel? Het meewerken aan en realiseren van een kader waarin sport, vrijwilligers- en verenigingsleven en sociale doelstellingen centraal staan.

Ellen Somers mocht al eerder proeven van de gemeenteraad. Haar aandacht gaat vooral naar onderwijs, welzijn en gezinsbeleid.

De twee nieuwe gezichten nemen de plaats in van Niels de Kort en Shana Claessens. Niels en Shana besloten – onafhankelijk van elkaar – tijdens de zomervakantie om hun mandaat als gemeenteraadslid stop te zetten.