Vooruit Schoten pleit voor toegankelijke bushaltes

Schoten, 17 juni 2021 – “In Schoten is nog heel wat werk aan de winkel als het gaat over de toegankelijkheid van de bushaltes voor personen met een beperking,” dat zegt Kurt Vermeiren, fractievoorzitter (Vooruit). “Aan slechts 20 % van de haltes in onze gemeente kunnen mensen met een rolstoel zonder hulp op de bus. Aan 21,18 % van de haltes kunnen ze op de bus mits assistentie. En slechts 11,76 % van de bushaltes zijn toegankelijk voor personen met een visuele beperking. Er is dus dringend een inhaalbeweging nodig.” Vooruit Schoten pleitte er bij het bestuur op de vergadering van de laatste gemeenteraad dan ook voor het charter ‘Masterplan Toegankelijkheid’ te ondertekenen en uit te rollen. 

In 2020 toonde onderzoek aan dat het slecht gesteld is met toegankelijkheid van onze bushaltes voor personen met een beperking. Een serieuze inhaalbeweging dringt zich op. Ook in onze gemeente. “Aan slechts 17 van de 85 (of 20,00 %) bushaltes in Schoten kunnen mensen in een rolstoel zelfstandig op de bus. Daarmee zit onze gemeente wel boven het Vlaams gemiddelde van 12,6 %. Aan 18 op 85 bushaltes in de gemeente (21,18 %) kunnen mensen in een rolstoel op de bus als ze daarbij assistentie krijgen, bijvoorbeeld van een familielid, vriend of de buschauffeur. Dat cijfer ligt beduidend lager dan het Vlaamse gemiddelde van 29,2 %”. De totale toegankelijkheidsgraad voor het openbaar vervoer komt hiermee in Schoten op 41,18 % waaruit blijkt dat al wel een weg werd afgelegd maar er nog duidelijk werk aan de winkel is.  Zo scoren Antwerpen (59,58 %) en Brasschaat (48,86 %) als naburige stad en gemeente beduidend beter. 

Stephanie Vanden Eede, ondervoorzitter Vooruit Schoten: “Ook wat betreft haltes die toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking scoort onze gemeente pover. Slechts 10 van de 85 haltes (of 11,76 %) is aangepast voor blinden of slechtzienden. Schoten scoort hiermee wel beter dan het Vlaams gemiddelde (6,3 %) ook al blijkt het nog een zeer laag cijfer.” Voor Stephanie is het duidelijk: “Het is cruciaal dat ook mensen met een beperking of mensen die slecht te been zijn zonder problemen de bus kunnen nemen. Dat is een basisrecht.”  

“Daarom vroegen we het gemeentebestuur het charter ‘Masterplan Toegankelijkheid’ te onderteken en er versneld werk van te maken. Gemeenten die het charter ondertekenen kunnen immers tot 5.000 euro extra krijgen per bushalte die toegankelijk aangelegd wordt. Er moet een serieuze inhaalbeweging komen.” Schepen Hendrickx liet op de vergadering van de afgelopen gemeenteraad weten dat het charter naar de Raad van Toegankelijkheid werd gestuurd. Een timing kon nog niet worden gegeven. Vooruit Schoten hoopt op een snelle ondertekening en uitrolling.