Wijkbudgetten brengen Zoerselse inwoners op een duurzame manier dichter bij elkaar

Sterke buurten en wijken vormen de basis van gelukkige inwoners. Elke wijk heeft zijn eigen behoeften. Buurtbewoners zijn dan ook de fundering om vanuit dit standpunt een buurtversterkend project vorm te geven. De gemeenteraad keurde daarom een reglement goed voor het toekennen van wijkbudgetten aan duurzame burgerinitiatieven.

Binnenkort kunnen inwoners van de verschillende wijken in Zoersel projecten indienen die het sociale aspect in hun wijk verbeteren. De gemeente kan vervolgens subsidies toekennen die gebruikt kunnen worden om dit project te realiseren.

Duurzame initiatieven

“Het wijkbudgetproject moet de sociale samenhang binnen een wijk bevorderen”, vertelt Michaël Heyvaert, schepen bevoegd voor wijkwerking. “Projecten, acties en ingrepen die de leefbaarheid en het samenleven van de wijk verbeteren, komen in aanmerking. Daarbovenop moeten de initiatieven duurzaam zijn: ze moeten een blijvende impact hebben op de buurt en/of aandacht hebben voor het klimaat en milieu. Het gaat hier dan bij-voorbeeld over de aanleg van een samentuin, een boomgaard of composteerhoek. Misschien is er wel nood aan extra beplanting van een plein, inrichting van een speelplek of een picknickbank uit duurzaam materiaal. Een gewoon buurtfeest komt dus niet in aanmerking”, vervolgt de schepen, “want daarvoor bestaat al langer een ander initiatief in onze gemeente, namelijk de ondersteuning van buurtcomités.”

Geen wijkindeling

“Er werd bewust gekozen om de wijkindeling niet vooraf vast te leggen, maar het aan de wijkbewoners zelf te laten om in overleg met onze gemeente te bepalen wat de contouren van de wijk zijn waarvoor zij een project indienen”, vertelt burgemeester Liesbeth Verstreken. “We kiezen daarbij bewust voor een niet te kleine wijk, omdat we met deze budgetten iets willen realiseren dat ruimer is dan één of twee straten”, aldus nog Liesbeth.

Projecten tot 10.000 euro

Per project wordt een maximumbudget van 10.000 euro vastgelegd. Ook kleinere projecten komen in aanmerking. Daarom werd er geen minimumbudget vastgelegd. Ideeën kunnen op twee momenten per jaar ingediend worden, namelijk vóór 1 oktober of vóór 1 april. Een projectwerkgroep – bestaande uit de gemeentelijke diensten en de voorzitters van de adviesraden – zal een advies geven over alle projectaanvragen. “We hopen dat we op deze manier de bewoners van onze verschillende wijken dichter bij elkaar kunnen brengen”, besluit Michaël Heyvaert.