Zoersel schenkt 22.139 euro aan slachtoffers waterellende

Het gemeentebestuur van Zoersel schenkt 1 euro per Zoerselse inwoner aan de slachtoffers van de overstromingen. Concreet wordt er een bedrag van 22.139 euro gestort aan het Rode Kruis Vlaanderen. “De strijd is er nog lang niet gestreden”, zegt burgemeester Liesbeth Verstreken. “Financiële en geco-ordineerde hulp is nog steeds meer dan welkom.” De beelden van de ongeziene overstromingen in ons land lieten niemand onberoerd. Ook de Zoerselse burge-meester en schepenen waren diep onder de indruk. “We maakten een som van 22.139 euro vrij om de slachtof-fers te steunen. Zo schenken we per inwoner 1 euro”, legt burgemeester Liesbeth Verstreken uit. “We storten dit bedrag namens gemeente & ocmw Zoersel en al haar inwoners op het rekeningnummer van het Rode Kruis Vlaanderen.” Bovendien roept het bestuur van Zoersel haar inwoners op om ook hun duit in het zakje te doen. Dat kan via een gift aan het Rode Kruis Vlaanderen via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525. Daarnaast kunnen Zoerselaars zich opgeven als crisisvrijwilliger via de website www.rodekruis.be/helpenhelpt.