Zonnepanelen op dak van administratief centrum in Zoersel

Afgelopen week werd gestart met het plaatsen van zo’n 190 zonnepanelen op het dak van het ad-ministratief centrum aan de Handelslei in Zoersel. Samen met de beheerder van het gebouw ging het gemeentebestuur hiervoor een samenwerking aan met burgercoöperatie Zonnewind: Zoersel stelt het dak ter beschikking en Zonnewind installeert de panelen.

opbrengst

“In totaal verwachten we een jaarlijkse opbrengst van zo’n 61.200 kWh. Maar liefst 91 procent van de, door de zonnepanelen, geproduceerde elektriciteit zal rechtstreeks in het gebouw worden gebruikt. Maar de grootste winst is er voor het klimaat: de verwachte jaaropbrengst zal leiden tot ongeveer 16 ton CO2-reductie”, vertelt schepen voor klimaat, Marc De Cordt. “Zo dragen we weer ons steentje bij om tegen 2030 een klimaatneutrale organisatie te worden.”

Doet u ook mee?

“Het plaatsen van de zonnepanelen is een win-win: wij wekken groene energie op en gebruiken die lokaal, onze inwoners krijgen de kans om mee te investeren in die groene energie door coöperant te worden van Zonne-wind. Zo kunnen ze zélf bijdragen aan een groter aandeel duurzame energie in België”, aldus de schepen. De opbrengsten van de projecten gaan naar de coöperatie en komen zo terug bij de lokale gemeenschap.

De plaatsing van de zonnepanelen werd strategisch gekozen. Als u vooraan het gebouw staat, zullen de zon-nepanelen nauwelijks zichtbaar zijn. Op die manier blijft het dorpszicht onaangetast.